Aanspreekpunt Integriteit (API)

Deze is binnen de club het eerste aanpreekpunt en vertrouwenspersoon voor alle sporters (jong en oud), ouders, begeleiders of andere betrokkenen, bij wie men terecht kan met een vraag, opmerking, vermoeden, klacht of andere boodschap in verband met grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, discriminatie, fysiek geweld ….) of lichamelijke en seksuele integriteit.

De API heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen of verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden. Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.
Wie met vragen zit of graag iets wil melden, aarzel niet om onderstaande persoon te contacteren. Hij zal je met alle discretie verder helpen.
Onze huidige vertrouwenspersoon:
Stacks Image 3855
Karl Felix
Tel. 0486 / 03 18 48

karl.felix1958@gmail.com

Gezocht:

Een 'vertrouwenspersoon' is best geen lid van het bestuur, is een lid die regelmatig op de club komt, heeft een zacht karakter en kan goed omgaan met mensen.
Indien er kandidaten zijn om Karl bij te staan bij deze taak, kan je hem steeds contacteren.